Σ.Ε.Α. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Masterplan και Κτιριακές
Εγκαταστάσεις (αμφοτέρων των κλάδων)

 

Παραχωρησιούχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Εργοδότης: ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Θέση: Πλάτανος, Εγνατία Οδός

Υπηρεσίες:

•    Συμμετοχή στην Αρχιτεκτονική Μελέτη
•    Μελέτη Οδοποιίας
•    Υδραυλική Μελέτη

Το Αντικείμενο της CONFIDE περιελάμβανε:

Tην εκπόνηση Μελετών Γενικής Διάταξης Σ.Ε.Α. - Μasterplan, Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων, καθώς και των Αρχιτεκτονικών μελετών Κτιριακών Εγκαταστάσεων υπό τον συντονισμό του Γενικού Μελετητή του Έργου ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Έργο υλοποιημένο και σε φάση λειτουργίας.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma