Σ.Ε.Α. ΠΕΛΛΑΝΑΣ Masterplan, Κοινόχρηστες
Υποδομές& Κτιριακές Εγκαταστάσεις (αμφοτέρων των κλάδων)

 

Παραχωρησιούχος: ΜΟΡΕΑΣ
Εργοδότης: Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Θέση: ΠΕΛΛΑΝΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Υπηρεσίες:

•      Σύμβουλος Ανάπτυξης Σ.Ε.Α.
•      Μελέτες
•      Επίβλεψη

Το Αντικείμενο της CONFIDE περιελάμβανε:

Tην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου και την εκπόνηση των Μελετών.
Αντικείμενο της CONFIDE ήταν:

H εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων και ο συντονισμός αυτών με τις ειδικές μελέτες του Operator που αφορούσαν στις εγκαταστάσεις λειτουργίας, με σκοπό την επίτευξη ενιαίου κατασκευαστικού συνόλου.


Έργο υλοποιημένο και σε φάση λειτουργίας.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma