Σ.Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ
Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτιρίου & Πλατειας Πρατηρίων

 

Παραχωρησιούχος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Εργοδότης:  ΚΑΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Θέση: 342+300 χλμ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε. τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

Υπηρεσίες:

•    Διαχείριση Έργου
•    Κατασκευή

Το αντικείμενο της Confide περιλαμβάνει:

Tην κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων των κτιρίων και της πλατείας του Πρατηρίου καθώς και την διαχείρηση του συνόλου του έργου για το Σ.Ε.Α. Νίκαιας (αμφοτέρων των κλάδων).

Έργο υλοποιημένο και σε φάση λειτουργίας.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma