ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Κτίριο Γραφείων - Αίθουσα Διαχείρησης Αυτ/δρόμου
Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης (ΚΛΣ) Μοσχοχωρίου

 

Παραχωρησιούχος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Εργοδότης:  ΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
Θέση: 336+600 χλμ, ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ

Υπηρεσίες:

•      Μελέτες
•      Επίβλεψη

Το αντικείμενο της Confide περιλαμβάνει:

Tην Εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων Μελετών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑ ήτοι Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και των ειδικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου.
Το έργο είναι ολοκληρωμένο και η CONFIDE άσκησε καθήκοντα  επίβλεψης για την εφαρμογή των μελετών.


Έργο ολοκληρωμένο και σε φάση λειτουργίας.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma