ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Πλευρικοί Σταθμοί διοδίων:

Βόρεια Είσοδος & Νότια Έξοδος

 

Παραχωρησιούχος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Θέση: 254+000 χλμ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

Υπηρεσίες:

•      Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων
•      Επίβλεψη
•      Τροποποιητικές Μελέτες Εφαρμογής

Το Αντικείμενο της CONFIDE περιελάμβανε:

Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων τροποποιητικών Μελετών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των Διοδίων, ήτοι: Υποδομών (οδοποιίας και απορροής ομβρίων), Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
Επίσης, στο αντικείμενο της CONFIDE περιλαμβάνεται η κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων, καθώς και τα καθήκοντα  επίβλεψης του συνόλου του Έργου.


Έργο υλοποιημένο και σε φάση λειτουργίας.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma