ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - Δ/Ξ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η Confide έχει εκτελέσει το αντικείμενο στα παρακάτω Έργα:

•      Σ.Ε.Α. Ευαγγελισμού
•      Σ.Ε.Α. Αλμυρού
•      Σ.Ε.Α. Πελλάνα
•      Σ.Ε.Α. Πύργου
•      Σ.Ε.Α. Καραίικα
•      Κ.Λ.Σ Μοσχοχωρίου

Υπηρεσίες:

•      Μελέτη
•      Επίβλεψη
•      Διαχείριση Έργου

Στο αντικείμενο της Confide περιλαμβάνεται:

    Tο σύνολο των απαιτούμενων Μελετών ήτοι, Αρχιτεκτονικής, Στατικής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και η Επίβλεψη της κατασκευής και η διαχείριση του Έργου.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma