ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ

 

Ιδιωτική κατοικία


Θέση: Καλλιτεχνούπολη Αττικής


Υπηρεσίες:

•      Εκπόνηση όλων των Μελετών
•      Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
•      Μελέτες Εφαρμογής
•      Διαχείριση Έργου - Επίβλεψη

Έργο υλοποιημένο.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma