ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Ιδιωτική κατοικία


Θέση: Άνοιξη Αττικής
Υπηρεσίες:

•      Εκπόνηση όλων των Μελετών
•      Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
•      Μελέτες Εφαρμογής
•      Μελέτη διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων
•      Διαχείριση έργου - Επίβλεψη-Κατασκευή
 

Έργο υλοποιημένο.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma