ΕΞΑΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

 

Ιδιωτική κατοικία


Θέση: Ιάκχου, Γκάζι


Υπηρεσίες:

•      Εκπόνηση όλων των Μελετών
•      Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
•      Επίβλεψη

Έργο υλοποιημένο.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma