ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


Θέση: Άνοιξη Αττικης


Υπηρεσίες:

•      Προκαταρκτική Μελέτη

•      Αρχιτεκτονική Μελέτη

•      Στατική Μελέτη

•      Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

•      Μελέτη Φωτισμού

•      Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου

•      Μελέτη Πυροπροστασίας
•      Εκπόνηση Όλων των Κατασκευαστικών Μελετών

•      Επίβλεψη Κατασκευής

•      Μελέτη Εσωτερικών Χώρων

Το έργο βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma