ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

 

Ιδιωτική κατοικία


Θέση: ν. Αττικής


Υπηρεσίες:

•      Μελέτη και σύνταξη προσφοράς

•      Κατασκευή

Έργο υλοποιημένο.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma