Επανακατασκευή Πρόσωψης Υφιστάμενου Κτιρίου Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων

 

Εργοδότης: TSAOUSIS S.A.

Θέση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης


Υπηρεσίες:

•      Αποτύπωση Υφιστάμενησ Κατάστασης
•      Προκαταρκτική Μελέτη

•      Σχέδια Λεπτομερειών

Έργο έτοιμο προς υλοποίηση.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma