ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Κτίριο γραφείων φαρμακευτικής εταιρείας

Εργοδότης: MEDOCHEMIE HELLAS A.E.
Θέση: Αθήνα


Υπηρεσίες:

•      Μελέτη διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων
•      Κατασκευή

Έργο υλοποιημένο.

© 2017 by Confide L.T.D.      Apollonos 6 Syntagma